Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Οι φορεσιές της Σύλλης -- Ομιλία & Προβολή, 2-11-13

Η κ. Νέλλη Μελίδου-Κεφαλά, επίτιμη διευθύντρια του Λαογραφικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης και επίμονη μελετήτρια της Σύλλης, θα μιλήσει στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013, 6 μμ) με θέμα

ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΣ ΤΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ

Αι Συλλαίαι φέρουσι αρχαίαν χρυσοϋφή Ελληνικήν ενδυμασίαν ήτοι αναξυρίδα ή και έγκυκλον ιμάτιον (φουστάνι) μετά βραχείας εσθήτος επίσης χρυσοϋφούς και επί κεφαλής περιδένουσι ραφιδευτήν πολυποίκιλον εις μέγεθος ρινομάκτρου καλύπτραν, Ιμπρού καλουμένην, μόνην ή μετά φεσίου εν είδει διαδήματος. Ορμαθοί φλωρίων περί την δέρην και χρυσοκεντημένα ενδύματα κατακοσμούσιν τας πλείστας αυτών εν ταις εορταίς και τοις γάμοις......

[Από το βιβλίο "Ο Συλλαίος" (1909) του δημοτικού ιατρού Σμύρνης Νικολάου Βακαλοπούλου και το ομότιτλο άρθρο του Τάκη Σαλκιτζόγλου στο τρέχον τεύχος της τριμηνιαίας έκδοσης της Ένωσης Σμυρναίων Μικρασιατική Ηχώ.]
Ένα μικρό δώρο (σελιδοδείκτης) από την Ένωση Συλλαίων 
για τα μέλη και τους φίλους που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση


[Lecture by Nelli Melidou-Kefala about the traditional dresses of Sille -- Byzantine Museum, Thessaloniki, 11/2/13, 6 pm.]