Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Σεραφείμ Μπατζόγλου (~1880 - ~1920)

Κατ' εξαίρεσιν επετράπη σαυτόν να παραμένει στη Νίγδη. (Να μην προωθηθεί δηλαδή στο "εσωτερικό".) Είχεν ενοικιάσει σπίτι στο Καγιάμπασι της Νίγδης, έφερεν εκεί και την οικογένεια του και περνούσε καλά, και όχι σαν εκτοπισμένος. Εκεί μια προσβολή της καρδιάς σε δυο μέρες μέσα τον έρριξε στον τάφο.

Αυτός είναι ο επίλογος της ανέκδοτης αυτοβιογραφίας του αυτοδημιούργητου Συλλαίου τραπεζίτη Σεραφείμ Μπατζόγλου, γραμμένος από τον μεταφραστή της ('από τα παλιά τούρκικα') Γεώργιο Μαυροχαλυβίδη (1967). Στην Περιπέτεια του Σεραφείμ Μπατζόγλου υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για τα κοινωνικά και επιχειρηματικά ήθη της περιοχής, στην παρούσα ανάρτηση όμως θα περιορισθούμε στο θέμα της εξορίας που δεν απέφυγε, και με το οποίο τελειώνει την διήγηση του:

Λόγω της πολιτικής καταστάσεως κατά Ιούνιον του έτους 337 (1919) αποφασίστηκε η εκτόπιση των μη Μωαμεθανών στο εσωτερικό, κι ενώ οι συνομήλικες μου είχαν αποσταλεί, εγώ παρέμεινα έως ένα μήνα στο Ικόνιο, και για να πω την αλήθεια, εμέ δεν ήθελαν να με στείλουν για την αυταπάρνησι μου και γιατί όντας τέκνον Οθωμανού μ' όλη τη σημασία της λέξεως, ήταν πασίγνωστο, πως τα προς την πατρίδα μου χρέη τα ξεπλήρωνα ως έπρεπε ήμουν δε και μέλος της Ερυθράς Ημισελίνου. Τότε είχα μπει σε δημοπρασία 25 χιλιάδων λιρών κι εκεί, που επρόκειτο ν' αρχίσω τη δουλιά, μ' εκάλεσε ο Βαλής Γαλήπ πασάς, και μ' ανεκοίνωσε, πως παραξηγήθηκε η μοναδική παραμονή δική μου και με λύπη του μου διέταξε να βγω κι εγώ από την Κόνια. Αφού έμεινα μια εβδομάδα ακόμα αποχωρίστηκα από το Ικόνιο.

Ας σημειωθεί ότι ο Σεραφείμ Μπατζόγλου άρχισε την σταδιοδρομία του ως μαθητευόμενος υπάλληλος του τηλεγραφείου του Ικονίου το 1897, όταν, όπως ο ίδιος αναφέρει, η Οθωμανική κυβέρνηση είχε απολύσει τους Ρωμιούς τηλεγραφητές λόγω του Ελληνοτουρκικού πολέμου.

[Self-made banker Serafeim Batzoglou was asked to leave Konya in 1919 due to the Greco-Turkish war, but was allowed to stay, with his family, in Nigde (where he died of heart attack) instead of 'going inland' ... due to his being an 'Ottoman patriot'. (Text from his autobiography (Adventure), translated from the Old Turkish by Georgios Mavrohalividis in 1967.)]