Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

Ο τύπος στο Ικόνιο του 1890

Από τα "Μικρασιατικά" (1891) του Ιωακείμ Βαλαβάνη, επανέκδοση 1991 (Εκδόσεις "Τέρτιος", Κατερίνη), σελ. 116-117:

Εν τη αυτή αυλή ευρίσκεται και είδος τι ικριώματος, και κιβώτια τινά μετά μικρών θηκών και από καιρού εις καιρόν ακούεται βαρύς δούπος τριζόντων ξύλων και συνθλιβομένων σιδήρων ως άξων βωδαμάξης άνευ ελαίου. Εκτυπούται εφημερίς! .. και η τρώγλη εκείνη, ένθα περιδεής εχώθη η ωραία του Γούττεμβεργ τέχνη, είναι τυπογραφείον! Αλλ' η εφημερίς! ω! η εφημερίς! Είναι εβδομαδιαία, συντάσσεται υπό την ανωτάτην εποπτείαν του Γενικού Διοικητού και εκτυπούται εις δύο (!) γλώσσας, εις τουρκικήν και τουρκικήν: εις τουρκικήν δια χαρακτήρων τουρκικών, γραφομένων, ως γνωστόν, εκ των δεξιών προς τα αριστερά, και εις τουρκικήν πάλιν, αλλά νυν δια χαρακτήρων ελληνικών κατά τον ημέτερον της γραφής τρόπον. Περιεχόμενα: Τα ασημαντότατα και τα μάλλον αδιάφορα γεγονότα του νομού, συνοδευόμενα ακαταπαύστως και απαρεγκλίτως υπό τίτλων αφορήτων και αηδεστάτων εγκωμίων τω εκάστοτε Διοικητή του Νομού. Φιλοκαλία περί την εκτύπωσιν: Εδώ δα είναι κι αν ήναι. Αν ετόλμων, θα έλεγον μόνον ότι τα στοιχεία, δι ων εκτυπούται το μοναδικόν τούτο φύλλον, είναι σκωληκόβρωτα^ σχεδόν βλέπεις τας οπάς, όσας διήνοιξεν η βότριδα! ....

[Semi-humorous description, by Ioakeim Valavanis, of a weekly 'bilingual' newspaper circulated in Konya c. 1890, in Turkish in Arabic script and in Turkish in Greek script (Karamanlidika).]